ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ชุดเครื่องมือ (Toolkit) จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ชุดเครื่องมือ (Toolkit) จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย juthamat วันที่ 06 สิงหาคม 2561
[หัวข้อข่าว] คู่มือ (Guidebook) เเนวทางการดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในระดับพื้นที่

คู่มือแนวทางการดำนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในระดับพื้นที่

... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย juthamat วันที่ 06 สิงหาคม 2561
[หัวข้อข่าว] เอกสารเรื่อง "การประชุมสัมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราขการ พ.ศ. 2558"

เอกสารเรื่อง "การประชุมสัมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัต... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pranotpone วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
[หัวข้อข่าว] การเตรียมความพร้อมระบบราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสัม... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2558 (เพื่อศึกษาเรียนรู้)

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 14 ตุลาคม 2558
   
Page 1 Of 6