ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประชุมการปรับบทบาท ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมเรื่องปรับบทบาท ภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับแผนปฏ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย juthamat วันที่ 08 สิงหาคม 2561
[หัวข้อข่าว] ประชุมเรื่องพัฒนาศูนย์ One Stop Service

ประชุมเรื่องพัฒนาศูนย์ One Stop Service กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย juthamat วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
[หัวข้อข่าว] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบมาณพศ.2561
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย tossaphon วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
[หัวข้อข่าว] ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรรายหมวด (1-6) ทุกประเด็น ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 21 มิถุนายน 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 14 มิถุนายน 2560
   
Page 1 Of 37