ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ข่าวประชาสัมพันธ์ กรม สบส.

Feed ข่าว ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 21 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลคะแนนการตรวจประเมินฯ หน่วยงาน ปีงบฯ 2559

ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 27 มีนาคม 2560
[หัวข้อข่าว] กรม สบส. ไปดูงานเรื่องการจัดการความรู้ ณ กองทัพเรือ
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย kamonporn วันที่ 20 ธันวาคม 2559
[หัวข้อข่าว] การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงาน

อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 07 ธันวาคม 2559
[หัวข้อข่าว] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 06 ธันวาคม 2559
   
Page 1 Of 23