ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนภารกิจ โครงสร้างภายในและวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนภารกิจ โครงสร้างภายในและวิเคราะห์อัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมส... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pranotpone วันที่ 23 มีนาคม 2561
[หัวข้อข่าว] ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริห... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย pranotpone วันที่ 30 มกราคม 2561
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย pranotpone วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
[หัวข้อข่าว] ข่าวประชาสัมพันธ์ กรม สบส.

Feed ข่าว ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 21 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย suchawadee วันที่ 05 กรกฎาคม 2560
   
Page 1 Of 24