ผู้ประกาศ    
วันที่ประกาศ      

ค้นหารายการข่าว       
[หัวข้อข่าว] ประกาศกรม เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย pranotpone วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
[หัวข้อข่าว] ข่าวประชาสัมพันธ์ กรม สบส.

Feed ข่าว ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย suchawadee วันที่ 21 สิงหาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย suchawadee วันที่ 05 กรกฎาคม 2560
[หัวข้อข่าว] ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลคะแนนการตรวจประเมินฯ หน่วยงาน ปีงบฯ 2559

ประชุมพิจารณาการอุทธรณ์ผลคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ... อ่านรายละเอียด

ประกาศโดย kamonporn วันที่ 27 มีนาคม 2560
[หัวข้อข่าว] กรม สบส. ไปดูงานเรื่องการจัดการความรู้ ณ กองทัพเรือ
... อ่านรายละเอียด
ประกาศโดย kamonporn วันที่ 20 ธันวาคม 2559
   
Page 1 Of 24