นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 03 ตุลาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 305

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยเน้น 11 แนวทางการดำเนินงาน