(แบบฟอร์ม) รายงานผลการดำเนินงานฯ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย กพร. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้เข้าชม 277

รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบผลการดำเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   ** ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน**

ได้ที่ E-mail : kanya23kp@gmail.com