เอกสารเรื่อง "การประชุมสัมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราขการ พ.ศ. 2558"

โดย กพร. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้เข้าชม 654

เอกสารเรื่อง "การประชุมสัมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราขการ พ.ศ. 2558" วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 –14.00 น.ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมาหนคร