การเตรียมความพร้อมระบบราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0

โดย กพร. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 820

สรุปสาระสำคัญของการประชุมสัมนา

เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการด้วย Thailand 4.0

: การเตรียมความพร้อมระบบราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับ Thailand 4.0