รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือการใช้งานโปรแกรมสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ4.0


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 120

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน