รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ4.0


รายละเอียดเอกสาร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 125

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน