รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553


รายละเอียดเอกสาร

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการประทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 27 กันยายน 2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 08 กันยายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 344

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน