รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


รายละเอียดเอกสาร

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 มกราคม 2558 17:21:30 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 2558 17:21:30 จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ้างอิง : http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=3272#

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 120

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน