รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร นโยบาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


รายละเอียดเอกสาร

ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการมาตรฐานความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 01 กรกฎาคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 68

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน