รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กพร.


รายละเอียดเอกสาร

ขั้นตอนและแบบฟอร์ม กระบวนการจัดการจ้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นและคำชมเชย

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 38

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน