รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่กรม สบส.


รายละเอียดเอกสาร

ข้อมูลแผนพัฒนาหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 3 ปี 2. รายการคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ กรม สบส. 3. รายละเอียดคำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดกรม สบส. สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เมื่อเข้าสู่ระบบ Intranet แล้วเท่านั้น (สำหรับเจ้าหน้าที่ กรม สบส.)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 กันยายน 2560

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 559

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน