รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


รายละเอียดเอกสาร

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย สำนักงาน ก.พ.

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 กันยายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 22

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน