รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หลักเกณฑ์รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


รายละเอียดเอกสาร

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 เมษายน 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 มกราคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 318

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน