รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร พระราชบัญญัติ การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม


รายละเอียดเอกสาร

ข้อมูล พระราชบัญญัติ การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 77

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน